Krachten bundelen

In een door jullie samengestelde groep van tussen de vier en acht personen gaan we samen kijken wat jullie krachten zijn en wat jullie gezamenlijk in deze laatste fase voor jullie dierbaren kunnen betekenen. We kijken ook op welke wijze jullie elkaar tot steun kunnen zijn.

Samen verder

In een door jullie samengestelde groep van tussen de vier en acht personen gaan we kijken wie wat nodig heeft in het rouwproces. Iedereen maakt het rouwproces anders door. We gaan op zoek naar wat jij toe kan voegen aan de ander en wat de ander voor jou kan betekenen.

Verlies op de werkvloer

Voor organisaties die te maken hebben met ziekte of overlijden van medewerkers kan op maat dienstverlening worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn; aanwezigheid op de werkvloer ter ondersteuning, betrokkenheid bij het inrichten van een gedenkplek, ondersteuning bij de invulling van een bijdrage vanuit de werkgever bij de uitvaart of ondersteuning bij de rouwverwerking - al dan niet op de individuele basis.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Ik ben een BIG geregistreerd zelfstandig palliatief verpleegkundige en werk samen met thuiszorgorganisatie Het Zorgpunt. Onze palliatieve en terminale zorg valt onder de basisverzekering.

Daarnaast is Grief Relief aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Dat betekent dat, voor begeleiding /voetreflexmassages /Reiki, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een vergoeding uit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijze mogelijk is.